De therapie

Analytische Therapie is een vorm van dieptepsychologie waarin het innerlijke krachtenveld van de mens centraal staat. Het is gebaseerd op de psychologie van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.

Worden wie je bent

Analytische therapie helpt je om het antwoord te vinden op de vraag:

 • Hoezo doe ik wat ik doe?
 • Hoe ga ik om met situaties?
 • Wie ben ik nog meer?
 • Hoe kan ik het anders doen?

De Analytische Therapie ondersteunt bij het vrij worden in je eigen handelen en om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Het helpt je om steeds meer te worden wie je werkelijk bent.

Wat speelt onbewust?

Het doel is te ontdekken wat is weggestopt en wat onbewust in de psyche speelt. Dit onzichtbare deel in ons bevat ervaringen en herinneringen die invloed hebben op acties en reacties. Via de Analytische Therapie krijg je inzicht in de diepere betekenis van:

 • situaties die hebben gespeeld en die nu aan de hand zijn;
 • je acties en reacties;
 • het effect op je denken, voelen en handelen;
 • wat je anders wilt doen.

Methoden

Methoden die kunnen worden ingezet zijn:

 • gespreksvoering
 • droomanalyse
 • analyse van tekeningen
 • visualisaties 

Daarnaast maakt de Analytische Therapie ook gebruik van theorieën uit andere benaderingen zoals cognitieve gedragstherapie, transactionele analyse, cliëntgerichte therapie, lichaamsgerichte therapie, systeemtherapie en de cosmologie. 

Coachen

Naast therapie is het ook mogelijk om je door mij te laten coachen.