Werkwijze

Analytische Therapie bestaat uit individuele sessies waarin ik je begeleid in het vinden van eigen antwoorden op jouw vraag.

We starten met een wederzijdse kennismaking en bespreken praktische zaken. Als we besluiten om samen te gaan werken, gaan we verder onderzoeken wat de essentie is van het probleem en wat het thema is dat speelt in jouw leven. Wat schuilt er achter je vraag? We analyseren welke reactiepatronen zijn ontstaan en onderzoeken hoe die zich hebben ontwikkeld. We kijken wat de zinvolheid daarvan is geweest en hoe het nu anders zou kunnen.

Inzicht, acceptatie en integratie

Het gaat in de analyse steeds om de diepere betekenis van wat er gebeurt in jouw leven gerelateerd aan jouw thema. Door die te gaan herkennen, erkennen en ermee aan het werk te gaan zorg je ervoor dat je binnen- en buitenwereld steeds meer gaan samenvallen.

Pijlers onder de Analytische Therapie zijn dan ook:

  • inzicht
  • acceptatie
  • en integratie