Scriptie ‘Thanatos Omarmd’

In mijn scriptie ‘Thanatos Omarmd’ ga ik in op de vraag wat de invloed is van het aandacht hebben voor de eigen sterfelijkheid en doodsangst op het psychische evenwicht. De ingang voor de zoektocht naar het antwoord op deze vraag is de mythe van Thanatos, de God van de Dood.

Vanuit het gedachtengoed van Jung, wat een belangrijke basis is onder de Analytische Therapie, zijn mythen behulpzaam in het vinden van antwoorden in de zoektocht naar wie wij in wezen zijn. Mythen drukken namelijk universele, archetypische, tegengestelde energieën uit die ook in ons onbewuste deel leven. Het archetype van de dood is daar één van. Het uitgangspunt van de Analytische Therapie is het dichter bij elkaar brengen van innerlijke tegenstellingen, om zo meer volledig mens te worden. En dat geldt dus ook voor de tegenstelling van leven en dood.

Deze scriptie gaat in op hoe vanuit het Jungiaanse gedachtengoed wordt gekeken naar sterfelijkheid en doodsangst in relatie tot de evenwichtigheid van de mens. Wat opvattingen zijn vanuit de oude geschriften, de religieuze stromingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Ten slotte is er aandacht voor de plaats van sterfelijkheid en doodsangst binnen de Analytische Therapie.

Scriptie 'Thanatos Omarmd', (pdf, 1,55 MB)